Zdeněk Fink

Hradec pohledem zvenčí

26. 09. 2018

Vždy když řeknu někomu z jiného kraje, že jsem z Hradce Králové, s železnou pravidelností zazní: „Hradec je krásné město“. Můžeme být na Hradec pyšní, Hradec Králové uchovává dědictví salonu republiky, založeného na špičkové moderní architektuře a urbanismu, ale i kultuře a společenském životě, obchodu a podnikání první poloviny 20 století. Ono to nejde jedno bez druhého, architektura a urbanismus, ekonomika  a podnikání, vzdělání, kultura a společenský život jdou v moderním městě ruku v ruce.

Z prvorepublikového salonu republiky je třeba se inspirovat i dnes. Je na vedení města, aby uchovalo hodnoty hradeckého salonu republiky, ale zároveň otvíralo Hradec Králové moderním trendům a způsobu života a dalo Hradci Králové vize do budoucích let. Město musí nadále zvát do Hradce špičkové odborníky, veřejné instituce a podnikatelský sektor a otvírat město Evropě i světu. On i Kotěra s Gočárem byly architekti působící v Praze, kterým dal Hradec Králové prostor ukázat, co umějí.

Je i na hradečácích samotných, aby přispívali k salonu republiky, zapojením do veřejného a spolkového života, svým podnikáním, veřejně prospěšnými činnostmi, zájmem      o dění ve městě a vlastním aktivním životem v něm. A město by jim k tomu mělo vytvářet co možná nejlepší podmínky.