Zdeněk Fink

Májové dny

01. 05. 2018

Nevím jak vy, ale já mám vždycky na začátku května úplně jiné pocity, než v začátcích jiných měsíců. První, pátý, osmý a devátý a před tím prvním ještě třicátý duben…. kdo by alespoň s jedním z těch dnů nebyl nějak osobně nebo rodinně propojen? Rozhodně krásná část roku.
🧙‍♀Čarodějnice, předvečer 1. května, byl už pro Kelty nejvýznamnějším dnem v roce a velkým svátkem nazývaným Beltine. Pálení ohňů, očista, láska, probouzející se příroda🌱. Karel Hynek Mácha to svým Májem... celoevropsky podtrhl. Kdy jindy v roce máme takovou chuť být zasněnými romantiky než 1. května?!. A pro mne ještě 5. květen - Pražské povstání, kde jsem měl několik dní oba rodiče. Ti, ale ještě ani nevěděli, že budou svoji - natož moji☺. A o 31 let později také pátého, narození dcery🎀.
8. květen – asi nejkrásnější pocit museli mít vyjma zločinců všichni obyvatelé válkou zkoušené Evropy 8. 5. 1945. A snad také, naštěstí poslední války na našem území. Doufejme, že už nastálo. 🙏
9. května jsme jako žáci chodívali tento den do lampionových průvodů a benzínky do zapalovačů ničili děvčatům lampiony...
Važme si toho, že dnes nemusíme v žádný květnový den ani do průvodu ani na barikády, ale můžeme chodit do rozkvetlého parku – třeba číst si Máchovy verše nebo jenom tak pozorovat probouzející se jaro. Dokud nám Tři veteráni - Pankrác, Servác a Bonifác zase trochu neochladí hlavy⛈.
Krásné májové dny vám přeji.