Zdeněk Fink

Odpovídal jsem redaktorovi časopisu RESPEKT

04. 09. 2018

Hodláte vysázet ve vašem městě více stromů, které pomáhají vyrovnávat teplotní rozdíly, respektive jakými dalšími způsoby město hodláte ochlazovat ?

 

V současné době je dokončován nový územní plán města kde se celková plocha zeleně liší jen nevýznamně proti předcházejícímu, narůstá pouze o desítky ha  a zůstává na úrovni zhruba 4000ha. Více než z poloviny je tvořena plochy zeleně přírodního charakteru – tedy příměstskými lesy. Pro další rozvoj zeleně ve městě Hradec Králové je ale klíčové stanovení systému městské zeleně, systému krajinné zeleně, jejich vzájemných vztahů v koncepci jejího uspořádání, případně stanovení prvků ÚSES. Ve vaší otázce ale hraje zcela specifickou roli úloha zeleně v plochách veřejných prostranství.