Zdeněk Fink

Rok 2017 hodnotím jako úspěšný

05. 01. 2018

PŘEJI NÁM VŠEM A MĚSTU HRADCI KRÁLOVÉ  ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2018! 

Vždy na přelomu roku se ohlížíme za minulostí a zároveň se díváme dopředu, na období, které nás čeká.

Jaký byl rok 2017? Byl v mnohých ohledech obtížný, a to nejenom u nás doma, ale i ve světě. Byl i přínosný v ekonomice, v realizaci a dokončení řady projektů, které nám pomohou zvýšit kvalitu  života v našem městě a snad i v nalézání nových přátelství. Uběhl v rychlém tempu. Jako vždycky po roce 1989. 

Ano, je potřeba ohlédnout se za tím, jak jsme se změnili my sami, jak žijeme a jak vypadá náš běžný den. Co vše musíme stihnout v práci, co musíme vidět v televizi nebo na internetu, co ještě musíme koupit, protože to mají v akci? Díky dnešním technologiím jsme neustále ve spojení se svým okolím, často i s lidmi, kteří žijí na druhé straně planety, ale možná hned vedle v ulic -  jenže nikdy jsme je neviděli a osobně spolu nemluvili. Jsme si velmi blízko, ale zároveň daleko. Životní styl dnešní společnosti bohužel vyžaduje množství a výkon na úkor hloubky mezilidských vztahů, spokojenosti v práci a nalezení pravého smyslu života. 

V letošním „osmičkovém“ roce se také ještě budeme ohlížet - čekají nás oslavy a kulatá výročí hned několika významných milníků v historii naší republiky.

Velmi potřebná je také snaha dát městu novou vizi, to znamená zkusit nadefinovat cílový stav našeho města za dvacet až padesát let. Jak by mělo vypadat, jak by mělo co nejlépe sloužit svým obyvatelům.

Velmi důležitým cílem bude stavba klíčových komunikací pro plynulé propojení jednotlivých městských částí.

Ale zejména nás čeká další období plné větších i menších projektů. Investic, které jsou vidět a veřejnost je často sleduje více než běžný provoz, o který se starají stovky řidičů MHD, městských strážníků, učitelů základních škol nebo pracovníků komunálních a technických služeb. I služby a servis, který zajišťuje několik tisíc zaměstnanců města a jeho organizací, se za poslední desetiletí také změnily a snaží se reagovat na požadavky jeho obyvatel. 

Věřím, že se Vám všem podařilo během Vánoc svoje životní tempo zklidnit a díky tomu najít více času na sebe samého a na opravdová setkání s blízkými. Ať takovýchto okamžiků prožijete v roce 2018 co nejvíce.

Zdeněk Fink