Zdeněk Fink

Tak mi těch osm let uteklo, ani jsem se nenadál

31. 08. 2018

Byly to tehdy na konci roku 2010 zajímavé dva měsíce soupeření s paní ing. Orgoníkovou o to, kdo bude primátorem našeho města, poté, když o něco silnější ODS odmítla o tento post usilovat. Mnohé se ale v těch prvních čtyřech letech podařilo. Vykoupit předražený poslední zbytek pozemku na dostavbu dálnice, jinak by k nám do města asi ještě nevedla. Rozloučit se s firmou ABD lnvest, která smluvně rekonstruo­vala zimní stadion, což později umožnilo k nám přivést extraligový hokej, úspěšně dokončit započaté projekty z minulého období jako je Centrum celoživotního vzdělávání (Městská knihovna), která se stala dalším místem kultur­ního setkávání lidí a zdaleka ne jen knihovnou, areál Bavlna s vytvořením komplexního zázemí pro mládežnický fotbal a další dříve započaté akce. Nejvíce si ale vážím úspěšného úsilí po dlouhém soupeření s Pardubicemi a původně i Ostravou o stavbu budovy ČSOB, která do dvou let spolu s lávkou k Aldisu vytvoří nový kousek města s velmi dobrou funkcí a v podsta­tě vytvoří další městský bulvár od kina Bio­centrál do Šimkových sadů. Můžeme disku­tovat o budově obchodního centra Aupark, je to soukromá investice a uměl bych si na jejím místě představit něco jiného. Zato křižovatka Koruna je pro mne funkčně, esteticky i s ohle­dem na královské věnné město nádherná a spolu s terminálem hromadné dopravy a Riegrovým náměstím ohraničila západní okraj centra města.

Více než třicet let čekalo město na stavbu fotbalového stadionu a ZUŠ Střezina bez odvahy minulých vedení města věci řešit. Jsou na stole a budou realizovány. Fenoménem se staly naše městské lesy, nejen, že výborně plní svou hospodářskou a ekologickou funkci, ale navštíví je za rok téměř milion návštěvníků, sportovců, dětí, rodin, které sem jezdí z celé republiky. V lepším než naprostém pořádku je i péče o vodovod a kanalizaci a to včetně nové úpravny vody a ČOV. Ztráty v potrubí na úrovni 12,9% jsou ojedinělé nejen v naší zemi. Mrzí mne komplikace při re­konstrukci základní umělecké školy. Mám na tom jistě svůj podíl, který spočívá v přílišné důvěře ve spolupracovníky. Mám také radost z částečné rekonstrukce Benešovy třídy, opět desítky let neřešeného problému, i když tři pětiny tohoto jednoho z největších veřejných městských prostorů v naší zemi nás ještě čekají. Je mi moc líto Velkého náměstí a kři­žovatky Mileta. Ale pokud dnes mohou jít dva lidé ve spolupráci se stavebním úřadem naše­ho kraje proti vůli 94 tisíc obyvatel, je všechno možné. Je s podivem, že u křižovatky Mileta jim nevadí, že svým odporem blokují dostavbu kampusu Karlovy univerzity, parkovacího domu u Fakultní nemocnice i další rozvoj území. Nevadí to ani jim, ani krajskému úřadu.

Je moc dobře, že v žebříčku měst, kde se nejlépe v naší zemi žije, držíme stále přední místo. To má ale i své negativní stránky v dra­hotě bydlení a pozemků. Bude proto nezbyt­né pomoci mladým, sociálně nevyloučeným rodinám zapojením města do výstavby bytů tak, aby nebyly zatíženy hypotékou. Právě ve dnech, kdy píšu toto zamyšlení, jsem podepi­soval žádost o dva miliony korun za opakované vítězství v celostátní anketě Město přátelské rodině. Myslím, že pro Hradec Králové přijde další velký přelom v jeho vývoji po dostavbě jižního propojení na Holice, které by dle před­pokladů ŘSD mělo být hotovo za tři až čtyři roky, a tak zvané severní tangenty, na kterou si ale ještě počkáme přibližně do roku 2028. Tyhle dopravní stavby a s nimi související vyvedení tranzitní dopravy umožní změnit Gočárův okruh v městský bulvár, zastavět jeho okolí bytovou zástavbou a výrazně regulovat individuální au­tomobilovou dopravu v centru města. Mohl by to být skutečně další zlom v historii Hradce Králové.
Dnes, když pročítám programy některých stran, u některých z nich jen plné pomluv a ne­reálných slibů, jsem moc zvědav, zda se jim po­daří v příštích osmi letech to, co nám. Osobně bych všem přál, až se toho podaří mnohem víc.